50Ω系列同轴固定衰减器(>500W)

◇ DC-18GHz, 500W-10kW ◇ 衰减值平坦,高精度 ◇ 可靠性高,可重复性 ◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强 ◇ 可提供低三阶交调产品 ◇ 可按照客户要求设计和生产。
NO. 型号 平均功率(W) 峰值功率(kW) 频率范围(GHz) 驻波比 标称衰减值(dB) 连接器形式 图片
 1  DTS800  800  10  DC-4  1.20-1.50  40,50,60  N,7/16   
 2  WDTS1000(-B)  1000  10  DC-6  1.35  50  N, 7/16   
 3  GDTS1000  1000  10  DC-3  1.40  40,50  N,7/16   
 4  GDTS1500  1500  10  DC-3  1.40  40,50  N,7/16   
 5  GDTS2000  2000  10  DC-3  1.40  40,50  N,7/16   
 6  GDTS3000  3000  10  DC-3  1.40  50  N(F),7/16   
 7  DTS1000-A(B)  1000  50  DC-2  1.20-1.30  30,40,50  N,7/16   
 8  DTS1000-C(D)  1000  50  DC-2  1.20-1.30  30,40,50  N,7/16   
 9  DTS1000-E  1000  50  DC-2  1.20-1.30  30,40,50  N,7/16   
 10  DTS2000-A(B)  2000  50  DC-2  1.20-1.30  30,40,50  N,7/16   
 11  DTS2000-C(D)  2000  50  DC-2  1.20-1.30  30,40,50  N,7/16   
 12  DTS3000  3000  50  DC-2  1.30  30,40,50  N,7/16   
 13  DTS4000  4000  100  DC-1  1.40  30,40,50  N,7/16   
 14  DTS5000  5000  100  DC-1  1.40  30,40,50  7/16,L36,L52   
 15  DTS10000  10000  100  DC-1  1.40  30,40,50  7/16,L36,L52   
东方心经146期 彩图