50Ω系列同轴固定衰减器(≤500W)

◇ DC-18GHz, 100W-500W ◇ 衰减值平坦,高精度 ◇ 可靠性高,可重复性 ◇ 抗脉冲,抗烧毁能力强 ◇ 可提供低三阶交调产品 ◇ 可按照客户要求设计和生产 
NO. 型号 平均功率(W) 峰值功率(kW) 频率范围(GHz) 驻波比 标称衰减值(dB) 连接器形式 图片
 1  DTS150  150  10  DC-4  1.15-1.40  10,20,30,40,50  N,7/16   
 2  WDTS150  150  5  DC-10  1.15-1.50  3,6,10,20,30,40  N,7/16   
 3  DTS150G(F)  150  1  DC-18  1.30-1.45  3,6,10,20,30,40,50  N,SMA   
 4  DTS150G-A  150  1  DC-18  1.25-1.35  3,6,10,20,30,40,50  N   
 5  DTS200  200  10  DC-4  1.20-1.40  10,20,30,40,50  N,7/16   
 6  WDTS200  200  5  DC-10  1.15-1.45  10,20,30,40  N,7/16   
 7  DTS200G(F)  200  1  DC-18  1.25-1.50  10,20,30,40,50  N   
 8  DTS250  250  10  DC-4  1.20-1.40  10,20,30,40,50  N,7/16   
 9  DTS250-B  250  10  DC-5  1.15  40  N,7/16   
 10  WDTS250-C  250  5  DC-10  1.20-1.45  10,,20,30,40  N,7/16   
 11  WDTS250  250  5  DC-10  1.20-1.45  10,20,30,40  N,7/16   
 12  DTS250G(F)  250  1  DC-18  1.25-1.55  10,20,30,40,50  N   
 13  DTS300  300  10  DC-4  1.20-1.50  10,20,30,40,50  N,7/16   
 14  WDTS300  300  5  DC-10  1.25-1.45  30,40,50  N,7/16   
 15  DTS300GH(F)  300  1  DC-18  1.20-1.55  10,20,30,40,50  N   
 16  DTS350G(F)  350  5  DC-13  1.30-1.50  6,10,20,30,40  N(M,F)   
 17  DTS350GH  350  1  DC-4  1.3  30  N   
 18  DTS400  400  10  DC-4  1.20-1.50  10,20,30,40,50  N,7/16   
 19  WDTS400  400  5  DC-10  1.25-1.45  40,50  N,7/16   
 20  DTS500  500  10  DC-4  1.20-1.50  10,20,30,40,50  N,7/16   
 21  WDTS500  500  5  DC-10  1.25-1.45  30,40,50  N,7/16   
 22  HDTS500  500    DC-18  1.50  30,40  N   
东方心经146期 彩图